Innertak Fendt traktor Förvaringshylla Volvo LV Formpressad matta Volvo LV Panel Fendt traktor Värmesköld Scania Lampa: Under the Bell
Formpressning

Vattenskärning

Montering

MASKINER
Företaget har 3 st vattenskärningsanläggningar med 4 st ABB-robotar samt
en planstans där vi kan skära
de flesta fibermaterial.

Vattenskärning används med fördel där volymerna inte är så stora eller där man har olika varianter utifrån en grund variant. Denna process gör att man kan hålla nere verktygskostnaden.


©JABA Group, Ånnerudsvägen 3, 458 70 Högsäter, tel: 0528-198 00 epost: info@jabagroup.se