Innertak Fendt traktor Förvaringshylla Volvo LV Formpressad matta Volvo LV Panel Fendt traktor Värmesköld Scania Lampa: Under the Bell
Formpressning

Vattenskärning

MonteringJABA har 30 års erfarenhet av att tillverka absorbenter och andra produkter i dalsländska Högsäter.

Våra absorbenter finns i många olika storlekar för vitt skiftande ändamål, bl.a. runt motorer i fordon samt i kontorsmiljöer. Vi tillverkar även innertak och klädda paneler för fordonsindustri.

Många av våra kunder finns inom fordonsindustri. Detta innebär att vi är vana att arbeta utifrån fordonsindustrins villkor med dess höga krav på leveransprecision, kvalitet och sekvensleveranser.

Närheten är viktig i alla samarbeten. Från Högsäter har man nära till E6 och flera riksvägar i Västra Götaland. Det innebär korta avstånd mellan våra kunder och oss.
 
 


©JABA Group, Ånnerudsvägen 3, 458 70 Högsäter, tel: 0528-198 00 epost: info@jabagroup.se