Innertak Fendt traktor Förvaringshylla Volvo LV Formpressad matta Volvo LV Panel Fendt traktor Värmesköld Scania Lampa: Under the Bell
Formpressning

Vattenskärning

MonteringVERKSAMHETSPOLICY
JABA Group skall ha ett nära samarbete med kund, leverantör och myndighet, uppfylla deras behov och förväntningar gällande kvalitet och miljö.

Kunden skall alltid vara i fokus. Varje medarbetare skall veta vilka krav som våra kunder förväntar sig och ha styrmedel som ger förutsättningar att uppfylla dessa, detta uppnås genom kontinuerlig kompetensutveckling och att personalen är med och kan påverka både processer och produkter.

Vi skall säkra vår konkurrenskraft genom vårt arbete med ständiga förbättringar inom områdena kvalitet och miljö. JABA Group skall även jobba aktivt med att minimera miljöpåverkan på luft, vatten och mark.

JABA Group är medlemmar i Global Compact, länk till deras hemsida: www.unglobalcompact.org

Klicka på länken för att öppna dokument på certifikaten:
 
 


©JABA Group, Ånnerudsvägen 3, 458 70 Högsäter, tel: 0528-198 00 epost: info@jabagroup.se